Oyun Buradan Seçebilirsiniz...


Rekreasyonun Tanımı

Bu başlık altında, rekreatif amaçlı oyunları tanıtmaya, yeni oyun fikirlerini sizlerden gelecek katkılarla oyun olarak sunmaya, rekreatif amaçlı aktiviteleri bütün yönleriyle tartışıp henüz ülkemizde ön planda olmayan ancak İnsan etkileşiminde çok faydalı olan rekreasyonun gelişimine katkıda bulunmaya çalışacağız. Öncelikle “Rekreasyon”un tanımını yaparak anlamını kavramak başlangıç için doğru olacaktır.

Rekreasyon yenilenme, yeniden canlanma veya yeniden yapılanma anlamına gelen Latince “Rekreatio” kelimesinden gelmektedir. Rekreasyon bireylerin iş yaşamı dışında özgür iradeleriyle kendilerini geliştirmek ve yenilemek amacıyla gönüllü olarak katıldıkları aktivitelerdir. Çağdaş toplumun temelini çalışma hayatı oluşturmaktadır. Çalışma hayatından geriye kalan “serbest zaman” birey için büyük öneme haizdir. Serbest zamana sahip olan birey bu süreci, yaşam kalitesini arttırıcı bir şekilde kullanmaya yönelir ve bu amaç doğrultusunda tercihini yaparken doğru aktiviteler, uğraşlar ve hobiler seçmeğe çalışır. Hedef, bireyin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal anlamda gelişimidir. Rekreatif amaçlı spor ve oyunlarda, kişi yoğun çalışma yükü, rutin hayat tarzı veya olumsuz çevresel etkilerden tehlikeye giren veya olumsuz etkilenen bedeni ve ruhi sağlığını korumak veya devam ettirmek aynı zamanda da zevk almak amacıyla, kişisel doyum sağlayacak, isteğe bağlı olarak ferdi veya grup içinde hareket etmeyi amaçlar. Bu amaç aynı zamanda Rekreasyonun basit bir tanımıdır.Rekreasyonla spor birbiriyle iç içe geçmiştir. Ancak rekreasyonda kazanmaktan daha önemli olan katılımcı olmaktır ve bu da Dünya Sağlık Örgütünün ( WHO ) tarif ettiği esenlik (WELLNESS) kavramı kapsamında insanın tüm boyutlarda “İyi ve Denge içinde olma hali”ne fizyolojik, sosyolojik, psikolojik, ekonomik boyutta katkıda bulunabilen bir olaydır. Spor ve Rekreatif yaklaşım toplumda çeşitliğin artmasına yardımcı olur. Bir toplumda insanların serbest zamanlarında yapacak birçok aktivitenin arayışı içinde olması çeşitliliği ve sosyal zenginliliği beraberinde getirir.

Günümüzün şartları insanoğlunu giderek daha az hareket eder hale getirmiştir. Ancak yaşam genel olarak hareket ile ifade edilir. Tarih boyunca uygarlık, geçen zaman içinde büyük gelişmeler göstermiştir. Artık Otomasyon ve Mekanizasyon insan yaşantısında büyük bir yer tutmaktadır. Her gün insanın rahatlığı için yeni aletler geliştirilmektedir. Gerek genel üretimde, gerekse günlük yaşantı da insan her dakika daha az aktif olmaktadır.16 milyar yaşındaki evrende 4,5 milyar yıldır var olan dünyamızda insanlığı oluşturan Homo Sapiens türü yaklaşık 20 milyon yıldır yaşamaktadır. Bu süreçte insanoğlunun genel üretimdeki fiziksel aktivitesi 18. Yüzyılda, sanayi devrimi öncesi %92 oranındayken, Günümüzde bu oran gelişmiş ülkelerde %20 lerin altına düşmüştür.

Açıkça bilinmektedir ki, insan organizması uygarlık geliştikçe daha az hareket etmek zorunda kalacaktır. Dolayısıyla hareket azlığı nedeniyle insan vücudu üzerinde oluşan olumsuz etkilerinde bir tarihçesi vardır.

İnsan vücudu evrimini ilk çağların güç doğa koşulları içinde tamamladı. O çağlarda insan, yaşamını sürdürebilmek, vahşi hayvanlara karşı savaşabilmek, güç doğa koşullarına göğüs gerebilmek ve beslenebilmek için güçlü olmak zorundaydı. İnsan sürekli bir savaşın içindeydi. O zamanın insanı güçlü bir fiziksel yapıya sahipti. Tüm kasları büyük bir gelişim göstermişti. Daha güçlü, daha süratli, daha dayanıklıydı. Sürekli bir hareketler dizisi içerisindeydi.

Ancak günümüzün insanı için koşullar tamamıyla değişmiştir. Bugün insan yaşamınısürdürmek için çok daha az hareket etmektedir ve bu durum, yeni bir hastalık grubunun doğmasına neden olmuştur. Bu hastalık grubuna “Hypokinetic Disease” (hareket azlığı hastalıkları) adı veriliyor. Artık bu hastalıklar günümüzde en çok can alan, hastalık grubudur ve özellikle Kalp-Damar hastalıkları bu grubun başını çekmektedir.

İşte, bu hareket azlığı ile başa çıkmak, insanın yaşam kalitesini yükseltmek, insanı fiziksel anlamda günlük yaşamdaki etkinlikleri daha kolay yapar hale getirebilmek amacıyla ne amaçla olursa olsun hareket etmek ve insanları harekete getirebilmek bir meslek dalı haline gelmiştir. En basit anlamıyla “Rekreasyon” ve “Rekreatif” amaçlı oyunlar insanı harekete geçirmek ve bu arada esenlik içinde yaşamak için vazgeçilmezlerden biri olmaya adaydır. Bu bahsettiğimiz “Rekreatif” amaçlı oyunlar genelde ilköğretim çağındaki çocuklar, Tatil köyleri veya otellerde konaklayan kişiler, birçok spor dalının ön antrenmanı, toplantı gruplarının birliktelikleri v.b durumlarda bir araya gelmiş insanlar tarafından kullanılmaktadır. Bu tür aktiviteler içinde bulunan bireyin sağladığı sağlık ve esenlik durumunun ötesinde sosyolojik ve psikolojik faydaları aşağıdaki tablodan takip edilebilir.

reaksiyon aktivite

REKREATİF OYUNLARIN SOSYOLOJİK VE PSİKOLOJİK YARARLARI

Bunun ötesinde İnsanlığın ilk doktoru Hipokrat şu tespiti yapmıştı “Kullanılan gelişir, kullanılmayan kaybolur”. Günümüzün teknoloji çağında aslında insanlığı büyük bir tehlike beklemektedir. Daha az hareket etmek, daha pasif bir hayat sürmek sonuçta Hipokrat’ın haklılığını kanıtlayacak gibi görünmektedir. Teknolojik gelişimin sonucu insanlığı “Bilgi Köleliği”ne götürmekte ve tek tip bir düşünce tarzının doğmasına sebep vermektedir ancak zihinsel ve bedensel gelişim insanoğlunu düşünce çeşitliliğine ulaştırabilir. Bu anlamıyla rekreatif oyunlar insanın hem zihinsel ve hem de bedensel gelişimine katkıda bulunmaktadır.Sitemizde “rekreatif” oyunlara başka bir açıdan da bakacağız. “Rekreatif” oyunlar insanın zekâ gelişiminde de bizce önemli rol oynamaktadır. Bu formüle tersten bakılınca zekâsı gelişen insan daha iyi “rekreatif” oyunlar tasarlayabilir. Bu anlamıyla sitemizde rekreatif oyunların tanıtımı dışında oyun zekâsıyla ilgili olan görsel testlerde yer alacaktır.